В изрботката на този сайт използвахме техника с javascript ефекти за плавно преминаване между различното съдържание на сайта, като основното му съдържание е публикувано на една страница. По този начин се създава приятно визуално усещане, без да е нужно постоянно навигиране и използване на бутона "Назад". 

Можете да разгледате сайта на адрес: http://www.vddent.com