Приложението е подходящо за родители, които искат да позволят на детето си да играе не повече от зададеното от тях време на избраните игри. След изтичането на времето, през което е играно(са ползвани дадените приложения) GameOver ги блокира за период от време, зададен в настройките на приложението. Влизането в настройките е защитено чрез парола. От там може да се настройват таймерите, както и да бъдат рестартирани, да се задават кои приложения трябва да бъдат блокирани и др.

Свалете приложението от тук

login page in GameOver settings page in GameOver blacklist page in GameOver active apps page in GameOver