Кои технологии използваме

При планирането как да бъде изграден продукта, взимаме впредвид спецификациите му и избираме най-добрите програмни решения за целта. За създаването на уебсайтове използваме:Уеб технологии

 • HTML
 • XML
 • PHP
 • AJAX
 • JavaScript
 • WebGL
 • C#
 • MySQL
 • ASP.NET и др.

При мобилните приложения работим с:

 • Java и Android SDK за изграждане на функционалността
 • XML за създаване на дизайна и онлайн пренос на данни
 • C/C++ за native приложения
 • C# за изграждане на комуникацията със сървъри
 • SQLite за съхранение на информация в бази данни и др.