Как създаваме продуктите си

За всеки сайт или приложение, можете да разчитате на прецизност в дизайнерско отношение, както и в четим и ясен код в програмно. Държим на качеството и коректността към клиентите си - това са и основните водещи причини те да избират точно нас. Всеки от продуктите, които създаваме, задължително минава през следните стъпки, чрез които клиентите винаги знаят какво се случва в процеса на работа.

Стъпка 1

wireframe

Скициране

Скицирането е първата стъпка за осъществяването на идеята Ви в сайт или приложение. Това ще е визуалната основа при изграждането му.
Скиците показват всички страници и навигацията между всяка една от тях.

Стъпка 2

graphic design

Графичен Дизайн

Втората фазата е създаването на дизайна. Вашите скици се предават на дизайнерите ни, които ще Ви направляват във взимането на важните решения, като цветова гама, лого и картинки.

Всяка една страница се създава професионално като минава през Вашето лично одобрение.

Стъпка 3

programming

Програмиране

Следващата стъпка в този процес е програмирането. След завършването на дизайна за изгледа на всички екрани, той бива даден на програмистите ни и Вашата идея започва да се превръща в реалност. След като приключим с програмирането, Ви предоставяме готовия продукт за финално тестване от Ваша страна.

Стъпка 4

testing

Тестване & Предаване

След като сте тествали продукта ни, всички нередности са отстранени и сте напълно задоволени от крайния резултат, ние го публикуваме официално. Така вече всички ще имат достъп до него.